Provádíme

  • Diagnostiku a léčbu nemocí ušních, nosních a krčních u dětí a dospělých.
  • Otomikroskopii k detailnímu vyšetření středouší.
  • Rigidní endoskopie nosu, hltanu a hrtanu.
  • Flexibilní endoskopie nosu, hltanu a hrtanu.
  • Monitorace endoskopie lékařem i pacientem s možností záznamu.
  • Audiometrie k vyšetření sluchu.
  • Tympanometrie k vyšetření změn funkce středouší.
  • Vstupní a preventivní  vyšetření pracovníků v riziku (hluk, výška).
  • Aplikace náušnic.